INVESTOR HUB VIBORG

Investerings-proces

Investor Hub Viborg er en aktiv investor, der engagerer sig i porteføljevirksomhederne – både på bestyrelsesniveau og som sparringspartner for den daglige ledelse.

Investeringsprocessen skal være enkel og ubureaukratisk, og der må ikke være langt fra indledende drøftelser til endelig beslutning.

Indledende fase

Indledende fase, hvor der er dialog med Investor Hub Viborgs direktør med henblik på en indledende vurdering af virksomheden som en mulig investeringscase.

Afklaringsfase

Afklaringsfasen, hvor virksomheden får mulighed for at præsentere sin vision og forretningsplan for et Investment Board, der sammensættes fra sag til sag med repræsentanter fra investor-kredsen – de skal efterfølgende indstille til bestyrelsen, om de vurderer, der skal investeres i virksomheden

Forhandlingsfase

Forhandlingsfasen, hvor de nærmere rammer og vilkår for investeringen aftales, og hvor der i fællesskab udarbejdes en plan for samarbejdet, herunder hvordan den ønskede værdiforøgelse af virksomheden kan skabes.

Ejerandel af virksomhed

Investor Hub Viborg investerer både som minoritetsejer og majoritetsejer, i samarbejde med management.

TOP